Kooli ajalugu

Arve ja fakte kooli ajaloost

1958/59 – Pärnu IV Keskkool alustas 22 komplekti ja 733 õpilasega

1959/60 – lõpetas 1. lend

1961/62 – ei võetud uut keskkooliklassi vastu

1963/64 - õpilaste arv ületas tuhande piiri (1003)

1965/66 – maja läks juba remonti

1964/65 – lõpetajaid ei ole, sest kolm aastat tagasi üritati meid põhikooliks muuta; malev sai J. Kunderi nimeliseks

1969/70 – alustati õpilaskonverentside traditsiooni

1970/71 – hakati välja andma „Noore Teaduri“ märke, mille kavandi autor on meie vilistlane ja kunstiõpetaja Helga Voog

1972/73 – alustas muusika eriklass

1973/74 – alustas bioloogia eriklass

1974/75 – kool läks üle kabinetisüsteemile, sest valmis juurdeehitus

1980/81 – valmis kooli  lasketiir Mihhail Timašovi organiseerimisel; algas kodu-uurimise ja „Kodulinna” edulugu Meedi Rajari eestvedamisel

1981/82 – aktiviseerus tuletõrjealane töö Rein Semenovi juhtimisel, võimlasse ehitati tuletõrjetreeningtrass

1986/87 – suurim õpilaste arv (1448)

1988/89 – esimest korda lõpetas keskkooli 12. klass; meie kooli tütarlaste avalik kiri lõpetas sõjalise algõpetuse tütarlastele, jäi ainult meditsiin

1989/90 – alustas Sütevaka humanitaargümnaasium meie ruumides; peeti 1. sõjajärgne jõulukonverents just meie koolis

1993/94 – kool alustas tööd ühes vahetuses

1995/96 – nimevahetus, alustas Pärnu Ülejõe Gümnaasium

2002/03 – õpilaste arv alla tuhande (983)

2004/05 – kaks klassitäit likvideeritud Niidupargi Gümnaasiumi õpilasi tuli meie kooli

2008/09 – koolimaja vana osa täielik renoveerimine

2009/10 -  õpilaste arv 758, vaid 25 õpilase võrra suurem kui esimesel kooliaastal; juurdeehituse renoveerimine

2014/15 -  lõpetas viimane gümnaasiumiklass

2015/16 - 1. septembril 2015 alustas tööd Pärnu Ülejõe Põhikool

Avaldatud 13.04.2023. Viimati muudetud 25.05.2023.