Eksamite ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal on järgmised:


1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2024/2025. õppeaastal on järgmised:


 1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2025. a;
 2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2025. a;
 3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 22.-24. aprill 2025. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 07. mai 2025. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses (kirjalik), inglise keeles (B1-tasemel, kirjalik), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik ja suuline) – 12. mai 2025. a;
 6) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel; suuline) – 12.–14. mai 2025. a.

 

Allikas: HTMlink opens on new page

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 19.04.2024.