Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2023-2024 õppeaastal

 1. Andres Jäärats (4. kl) - hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja
 2. Kadri Haavandi - hoolekogu aseesimees, vilistlaste esindaja 
 3. Annika Guss - lastevanemate esindaja
 4. Heleen Kallaste (5. kl) - lastevanemate esindaja
 5. Maari Metsalu (8. kl) - lastevanemate esindaja
 6. Ly Palmsaar (2. kl)- lastevanemate esindaja
 7. Pille Tamm (6., 9. kl) - lastevanemate esindaja
 8. Mari-Liis Pruul (9. kl) õpilasesinduse esindaja
 9. Kristiin Kink (9. kl) õpilasesinduse esindaja
 10. Laine Lusik - õppenõukogu esindaja
 11. Helle Toots - õppenõukogu esindaja
 12. Siim Suursild - kooli pidaja esindaja
 13. Kaire Kukk - kooli toetava organisatsiooni esindaja
Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 29.09.2023.