Ettevõtlik Kool

Meile on oluline, et õpilased ja õpetajad oleksid ettevõtlikud. Selle eesmärgi täitumise toetamiseks oleme liitunud haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob haridusasutustesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. 

Ettevõtlik Kool mudel aitab õppeasutusel siduda õpitud teadmised päriseluga, muuta õppetöö õpilase jaoks huvitavaks, teha koostööd partnerite kui ka lapsevanematega, panna silmad särama nii õpilastel kui ka õpetajatel.

Ettevõtliku Kooli võrgustiku liikmed saavad taotleda kvaliteedimärgiseid ehk standardeid:

  • baastase;
  • hõbetase;
  • kuldtase.

Ettevõtliku Kooli tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Pärnu Ülejõe Põhikool on saavutanud Ettevõtliku Kooli baastaseme kvaliteedimärgi.

 

Pärnnu Ülejõe Põhikooli Ettevõtliku Kooli meeskond:

Sille Arust - sille@ylejoe.parnu.ee

Maris Niin - marisn@ylejoe.parnu.ee

Diana Kiilu - diana@ylejoe.parnu.ee

Siret Palk - siret@ylejoe.parnu.ee

Avaldatud 17.03.2023. Viimati muudetud 26.05.2023.