Projekt „Kahe rahvuslille mängud”

Loomise kuupäev 28.05.2024

Osalesime sel õppeaastal oma kooli Ukraina õpilastega projektis „Kahe rahvuslille mängud”

Projekti organiseerijaks oli Paikuse kool koos Pärnu Linnavalitsusega.

Sügisel võtsime osa mälumängust, mille käigus said õpilased enda eesti keele oskust nii näidata kui arendada. Varakevadel toimus ukrainakeelne kontsert, kus esinesime populaarse tempoka rahvalauluga. Mais sai pandud toredale projektile punkt. Lõppkontserdil kõlasid ukraina- ja eeestikeelsed luuletused, laulud ja näidendid. Meie kooli õpilased esitasid lühinäidendi „Tuul ja päike” Programmi juhtis Ruslan Trochynskyi.

Projekt õnnestus suurepäraselt. Üritusest osavõtt tugevdas lastes kogukonnatunnet ning pakkus kõigile osalejatele rõõmu koostegemistest.

Õpetajad Laine Lusik ja Maarit Kiviselg

Viimati muudetud 28.05.2024.